Bạn đang xem trên : Unknown
Cách giải phương trình bậc 2

Trong toán học có nhiều cách để giải một bài toán. Tuy nhiên, cách giải nào nhanh và chính xác hơn, các bạn nên áp dung theo. Cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé

1. Cách giải phương trình bậc hai

Để giải phương trình bậc hai, bạn cần sử dụng công thức giải phương trình bậc hai:


ax^2 + bx + c = 0


Trong đó, a, b, c là các hệ số của phương trình và x là nghiệm cần tìm.


Công thức giải phương trình bậc hai là:


x = (-b +/- sqrt(b^2 – 4ac)) / (2a)


Trong đó, sqrt(b^2 – 4ac) là căn bậc hai của b^2 – 4ac.


Ví dụ, để giải phương trình 2x^2 + 5x + 3 = 0, bạn cần tính:


x = (-5 +/- sqrt(5^2 – 423)) / (2*2)
x = (-5 +/- sqrt(25 – 24)) / 4
x = (-5 +/- sqrt(1)) / 4
x = (-5 +/- 1) / 4


Vậy, nghiệm của phương trình là x = (-5 + 1) / 4 = -1 hoặc x = (-5 – 1) / 4 = -2.

Cách giải phương trình bậc 2
Cách giải phương trình bậc 2

2. Những lưu ý khi giải phương trình bậc hai


Lưu ý: Phương trình bậc hai có thể có 0, 1 hoặc 2 nghiệm tùy thuộc vào giá trị của ủa b^2 – 4ac.


Nếu b^2 – 4ac < 0, thì phương trình bậc hai vô nghiệm, vì căn bậc hai của một số âm không hợp lệ.
Nếu b^2 – 4ac = 0, thì phương trình bậc hai có 1 nghiệm duy nhất, đó là x = -b / (2a).
Nếu b^2 – 4ac > 0, thì phương trình bậc hai có 2 nghiệm phân biệt, đó là x1 = (-b + sqrt(b^2 – 4ac)) / (2a) và x2 = (-b – sqrt(b^2 – 4ac)) / (2a).


Một lưu ý quan trọng khác là khi tính căn bậc hai của một số, bạn cần chắc chắn rằng kết quả luôn luôn là một số dương.

Ví dụ, căn bậc hai của số -1 không hợp lệ, vì vậy bạn không thể sử dụng công thức trên để giải phương trình bậc hai với hệ số a = 0.


Chúng tôi hy vọng rằng, những thông tin bổ ích ở trên, sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về cách giải phương trình bậc 2 và giúp các bạn giải toán nhanh và chính xác hơn.
Chúc các bạn thành công nhé!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.