Cách làm bài văn lập luận giải thích

1. Định nghĩa

Bài văn lập luận giải thích là một loại bài văn mà người viết sẽ giải thích một chủ đề cụ thể bằng cách sử dụng lý luận và các ví dụ để giúp người đọc hiểu rõ hơn.

Mục đích của bài văn lập luận giải thích là giúp người đọc hiểu và nhận thức được một ý tưởng hoặc hiện tượng cụ thể hơn.

Trong bài văn này, người viết sẽ cung cấp các thông tin cần thiết và sử dụng các ví dụ để giúp người đọc hiểu rõ hơn về chủ đề đang giải thích.

2. Các bước thực hiện

Để làm bài văn lập luận giải thích, bạn có thể thực hiện các bước sau:


1. Chọn một chủ đề mà bạn muốn giải thích: Điều này có thể là một sự kiện, một quy luật, một hiện tượng hay một ý tưởng.


2. Tìm hiểu về chủ đề: Hãy tìm hiểu về chủ đề mà bạn đã chọn bằng cách đọc các nguồn thông tin có liên quan đến nó.


3. Xây dựng ý tưởng chính: Đặt ra ý tưởng chính của bài văn, và xây dựng một khung luận để giải thích chủ đề mà bạn đã chọn.


4. Tìm các ví dụ để giải thích ý tưởng: Sử dụng các ví dụ để giải thích ý tưởng chính và cho biết cách ý tưởng đó áp dụng trong thực tế.


5. Viết phần kết luận: Kết luận phần này bằng cách tóm lược lại ý tưởng chính và các ví dụ mà bạn đã sử dụng để giải thích chủ đề.


6. Cấu trúc bài văn: Đặt ra cấu trúc của bài văn bao gồm phần đầu (phần mở đầu), phần chính (phần giải thích và ví dụ) và phần cuối (phần kết luận).


7. Viết bài: Bắt đầu viết bài văn dựa trên cấu trúc và ý tưởng chính mà bạn đã xây dựng. Hãy chú ý đến câu trả lời đầy đủ và chính xác các câu hỏi đặt ra trong chủ đề và giữ cho bài văn có một dạng logic.


8. Chỉnh sửa và kiểm tra lại bài văn: Sau khi viết xong, hãy chỉnh sửa và kiểm tra lại bài văn của mình để đảm bảo rằng nó hoàn chỉnh và không có lỗi ngữ pháp hay sai sót.


9. Đọc lại bài văn: Cuối cùng, hãy đọc lại bài văn của mình và xem nó có đạt được mục đích giải thích chủ đề mà bạn đã đặt ra hay không. Nếu cần, hãy sửa lại bài văn để đạt được mục đích này.

Cách làm bài văn lập luận giải thích
Cách làm bài văn lập luận giải thích

Để làm bài văn lập luận giải thích cụ thể hơn, bạn có thể tham khảo các bước sau:


1. Đặt ra mục đích của bài văn: Bạn nên rõ ràng biết mục đích của bài văn là gì trước khi bắt đầu viết. Mục đích có thể là giải thích một hiện tượng, một sự kiện, một quy luật hay một ý tưởng cụ thể.


2. Chọn một chủ đề rõ ràng: Chọn một chủ đề mà bạn có thể giải thích rõ ràng và đầy đủ. Hãy đảm bảo rằng chủ đề đã chọn là một chủ đề mà bạn có đủ kiến thức và hiểu biết để giải thích.


3. Tìm hiểu về chủ đề: Trước khi bắt đầu viết, hãy tìm hiểu về chủ đề bằng cách đọc các nguồn thông tin có liên quan đến nó. Hãy chú ý đến những thông tin quan trọng và hữu ích để có thể giải thích chủ đề một cách rõ ràng và đầy đủ.


4. Xây dựng ý tưởng chính: Sau khi tìm hiểu về chủ đề, hãy đặt ra ý tưởng chính của bài văn và xây dựng một khung luận để giải thích chủ đề. Để xây dựng ý tưởng chính, hãy trả lời các câu hỏi sau:


• Chủ đề của bài văn là gì?
• Mục đích của bài văn là gì?
• Ý tưởng chính của bài văn là gì?


5. Tìm các ví dụ để giải thích ý tưởng: Sử dụng các ví dụ để giải thích ý tưởng chính và cho biết cách ý tưởng đó áp dụng trong thực tế. Các ví dụ có thể là các sự kiện, ví dụ hoặc trường hợp cụ thể để giúp bạn giải thích ý tưởng chính một cách dễ hiểu hơn


6. Viết phần kết luận: Kết luận phần này bằng cách tóm lược lại ý tưởng chính và các ví dụ mà bạn đã sử dụng để giải thích chủ đề.

Cấu trúc bài văn: Đặt ra cấu trúc của bài văn bao gồm phần đầu (phần mở đầu), phần chính (phần giải thích và ví dụ) và phần cuối (phần kết luận).

Phần mở đầu có thể bao gồm một số thông tin về chủ đề mà bạn đang giải thích, và đề ra mục đích của bài văn. Phần chính sẽ bao gồm các ý tưởng và ví dụ để giải thích chủ đề, và phần cuối sẽ tóm lược lại ý tưởng chính và các ví dụ đã sử dụng.


7. Viết bài: Bắt đầu viết bài văn dựa trên cấu trúc và ý tưởng chính mà bạn đã xây dựng. Hãy chú ý đến câu trả lời đầy đủ và chính xác các câu hỏi đặt ra trong chủ đề và giữ cho bài văn có một dạng logic.


9. Chỉnh sửa và kiểm tra lại bài văn: Sau khi viết xong, hãy chỉnh sửa và kiểm tra lại bài văn của mình để đảm bảo rằng nó hoàn chỉnh và không có lỗi ngữ pháp hay sai sót.

Hãy chú ý đến các yếu tố sau:


• Ngữ pháp: Kiểm tra lại câu trả lời của bạn để đảm bảo rằng nó có cấu trúc ngữ pháp chính xác.
• Từ vựng: Hãy sử dụng từ vựng

Một bài văn lập luận giải thích hay cần phải thực đầy đủ các yếu tố trên. Cách làm bài văn lập luận giải thích tương đối khó nên các bạn phải đọc nhiều sách, để tham khảo thêm các cách làm nhé! Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.