Danh mục: Thông tin cần biết

Cách giải nén

Để giải nén một tập tin được nén, bạn có thể sử dụng các phần mềm giải nén như WinZip, 7-Zip hoặc WinRAR. Các phần mềm này đều có thể…

Cách giải rubik

Giải trí bằng những thiết bị điện tử thông minh không có lợi cho người sử dụng, mà lâu dần còn hại đến mắt và trí não. Giải rubik là…